Algemene voorwaarden BOBBYWASHERE

INLEIDING REISVOORWAARDEN

Op uw factuur en op onze website staan welke voorwaarden die op uw reis van toepassing zijn. Wij voldoen ten alle tijden aan onze zorgplicht als appartement bemiddelaar.

Algemene voorwaarden BOBBYWASHERE

Update 20 augustus 2020 COVID-19 (Corona virus) 

In deze zeer buitengewone en uitdagende omstandigheden voor de reisbranche worden er nieuwe, passende afspraken gemaakt voor de reizen. Onze partners (uitvoerende partijen) nemen maatregelen om hun (toekomstige) gasten zo goed mogelijk tegemoet te komen bij (gedwongen) annuleringen.

Wij doen er alles aan om de afhandeling van vragen en annuleringen zo goed en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Daarbij staat onze zorgplicht centraal en hopen wij op begrip, geduld en vertrouwen.

In deze tijden is er nog steeds veel onzekerheid in de reisbranche.
Dat is heel vervelend voor de reiziger en dat begrijpen we.

We kunnen de onrust niet wegnemen, maar denken natuurlijk met je mee over alternatieven en mogelijkheden. Want als er iets is dat we belangrijk vinden, is het dat jij onbezorgd je verblijf kunt boeken en met plezier op vakantie kunt. Daarom zorgen we omwille van deze vervelende situatie waar mogelijk voor flexibele voorwaarden zoals het verschuiven / uitstellen van reizen, aanvullend op onze huidige reisvoorwaarden en die van de uitvoerende partijen (onze partners).
We realiseren ons dat niet elke reisorganisatie en hotel/ kitecamp zo coulant is in haar omboek-beleid.

Hieronder beschrijven we diverse situaties en de daarbij geldende voorwaarden. 

 1. Je kunt het land niet in reizen (lock-down)
  Heb je een reis (verblijf) geboekt naar een gebied waar niet heen gereisd kan worden, omwille van overheidsmaatregelen (ook wel bekend als “land in lock-down”)

Wij nemen contact met je op. Vaak kan de reis direct kosteloos om-geboekt worden naar een andere vertrekdatum. Of op verzoek kun je ook een voucher van het hotel (de uitvoerende partij) ontvangen. Deze oplossingen worden geboden, conform de voorwaarden van de partners waar je de boeking gemaakt hebt. De voucher is doorgaans een jaar geldig vanaf de initiële vertrek datum..

 1. Je wilt het land niet in reizen
  Heb je een reis (verblijf) geboekt en gaan de grenzen weer open? Dan gaat de reis door. Het kan zijn dat je nog niet op vakantie wil. In dat geval mag je natuurlijk altijd annuleren. Maar de kosten daarvoor liggen bij jou als reiziger. Angst is geen reden voor kosteloze annulering.

Het kan zijn dat er maatregelen worden genomen in het land waar de reis naartoe gaat. Deze maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, worden gezien als “het nieuwe normaal”. Ook hiervoor is annulering mogelijk. De kosten hiervoor liggen bij jou als reiziger. (Bron: ANVR)

 1. Op vakantie zijn terwijl de situatie veranderd
  Wij houden de laatste ontwikkelingen en adviezen van de rijksoverheid nauwlettend in de gaten. Reizen naar landen die als “groen” of “geel” aangemerkt kunnen worden, mogen en kunnen doorgaan. Reizen naar landen die als “oranje” worden aangemerkt, kunnen alleen doorgaan bij noodzakelijke reizen.
  Wanneer een land tijdens -of vlak voor- een geplande reis van “geel” naar “oranje” gaat wordt de situatie opnieuw bekeken. Extra kosten voor het om-boeken van vliegtickets kunnen niet op Bobbywashere worden verhaald.
  Wanneer een vakantieverblijf (appartement verblijf bijvoorbeeld) niet volledig kan worden benut (afgemaakt) kunnen deze reeds gemaakte kosten niet op Bobbywashere worden verhaald.
 2. COVID-19 (annulering-)voorwaarden (van vliegtuigmaatschappijen)
  Je hebt los jouw vliegticket geboekt: je hebt een contract met de vliegtuigmaatschappij. Daaruit vloeit het volgende:
  Wanneer je wilt wijzigen/annuleren ben je afhankelijk van de voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij.

Kosten voor een langer verblijf of kosten voor het om-boeken van vliegtickets als gevolg van een veranderende situatie terwijl je op vakantie bent, zijn kosten voor de reiziger ook wel (hoofd-)boeker.

 1. De reis (A naar B)
  Voor het reizen van a naar b geldt, dat wij desgewenst meekijken en niet-bindende adviezen geven.
  Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor het opvolgen en voldoen aan de juiste eisen en maatregelen. Wanneer je op reis ziek wordt en je hierdoor in quarantaine moet, zijn de bijkomende kosten hiervoor voor jou. Sommige verzekeraars vergoeden hier een bepaald %. Neem contact op met jouw verzekeraar om de polisvoorwaarden door te nemen.
  Desgewenst sturen wij je een lijst met de in het land van bestemming geldende veiligheidsmaatregelen, zodat je goed voorbereid en met een veilig gevoel op reis kunt. Let daarbij wel op dat je altijd als reiziger (hoofd-boeker) de eindverantwoordelijkheid hebt om op de hoogte te zijn van de huidige situatie. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld Nederland Wereldwijd (Rijksoverheid Nederland).
 2. Niet kunnen uitvoeren van de vakantie
  Wanneer de reis niet door kan gaan, is dit een zogehete tekortkoming in de nakoming van verplichtingen.  Dit kan niet aan Bobbywashere worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Wanneer de uitvoerende partij zijn verplichtingen niet na kan komen, kan de uitvoerende partij dit niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Overmacht is een omstandigheid die ‘niet te wijten is aan de schuld van de schuldenaar en ook niet op grond van de wet, gemaakte afspraken of algemene opvattingen voor rekening van de schuldenaar behoort te komen’. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat de door Bobbywashere ingeschakelde derden zoals kitesurfscholen(partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is) niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, als gevolg van overmacht als weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, wegblokkades, stakingen of de uitbraak van een virus (pandemie).

De tekortkoming (ook wel wanprestatie genoemd) als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus kan daarom niet aan Bobbywashere worden toegerekend. Het effect daarvan is dat schade als gevolg van deze wanprestatie niet op Bobbywashere en haar partners kan worden verhaald.

Bobbywashere heeft het recht de uitvoering door haar partners op te schorten wanneer de uitvoerende partijen door overmacht tijdelijk is (of zijn) verhinderd verplichtingen na te komen.

Van de SGR (stichting garantiefonds reisgelden) hebben wij vernomen dat wanneer verblijf (en vervoer) niet door kan gaan je een voucher toegekend mag krijgen om de vakantie op een later moment alsnog te kunnen verzilveren.
Ook geeft de SGR aan:
Onder deze zeer bijzondere omstandigheden kan redelijkerwijs niet veracht worden dat de reissom in alle gevallen wordt terugbetaald: natuurlijk zouden hotels, hostels en B&B’s in principe kunnen leveren maar ze mogen (kunnen) niet leveren omdat de reiziger het land niet in kan komen. Dat is overmacht in deze enorme ramp die het Corona Virus ook met zich meebrengt.
Wanneer een reisorganisatie of logement failliet gaat, kun je geen enkele vergoeding of compensatie meer krijgen, vandaar dat in deze uitzonderlijke tijden uitzonderlijke voorwaarden gelden“. (maart 2020)

De reiziger/ (hoofd-)boeker is in alle gevallen eindverantwoordelijke voor zowel het boeken van de reis, als tijdens de reis.

Wij doen er alles aan om de afhandeling van vragen en annuleringen zo goed en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Daarbij staat onze zorgplicht centraal en hopen wij op begrip, geduld en vertrouwen.

Het Bobbywashere team.

——

Inleiding Reisvoorwaarden Deze reizigers voorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 november 2018 boekt bij (via) appartementbemiddelaar en reisagent BOBBYWASHERE. Wanneer u een reis bij BOBBYWASHERE boekt, gaat u akkoord met onze voorwaarden. Dat zijn deze algemene voorwaarden ook wel reizigers voorwaarden. Ook gaat u akkoord met de voorwaarden van onze partners voor uw reis. Bijvoorbeeld: met de kitescholen. Alle bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing op de (hoofd-)boeker, mede- reizigers en andere direct betrokkenen. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed hebt gelezen voordat u een boeking maakt. Daarnaast gaat BOBBYWASHERE ervan uit dat u de informatie op onze website alsmede de eventuele informatie in onze e-mail(-s) goed heeft gelezen en heeft begrepen.

 

Algemene bedrijfsinformatie:

BOBBYWASHERE (officieel in kaapverdië: Servicos Turisiticos Bobby Esther)
Post adres: Sal Rei, Boa Vista
Bezoek adres: Casa Boteto, Sal Rei, Boa Vista
KVK: 268631000– IBAN: NL05 RABO 0100998984 – Bank: Rabobank, BIC/Swift: RABONL2U Tel: +238 591 82 54
Mail: info@bobbywashere.com Web: www.bobbywashere.com. Wij reageren binnen 2 werkdagen op (aan-)vragen, opmerkingen, klachten e.a. Er kunnen geen rechten worden ontleent wanneer er binnen 2 werkdagen geen reactie is ontvangen.

Publicatie De beschikbaarheid zoals gepubliceerd op onze website is een indicatie. Wanneer een reis / verblijf wordt aangevraagd, dienen wij altijd de meest recente beschikbaarheid na te gaan. Eventuele fouten in een brochure, route, social media, advertentie of enige andere publicatie zullen bij melding z.s.m. hersteld worden. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten ontleend worden.

BOBBYWASHERE kan niet worden aangesproken op informatie op foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers die zijn opgesteld / uitgegeven door derden.

Privacy Voor het boeken van een reis / trip of verblijf, het aanvragen van informatie of offerte heeft BOBBYWASHERE uw gegevens nodig. Uw gegevens worden met zorg door BOBBYWASHERE behandeld. Uw gegevens worden in de regel niet aan derden verstrekt. Wij bewaren de persoonsgegevens – welke noodzakelijk voor een boeking- niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en administratie. Een deel van de gegevens kan gearchiveerd worden voor statistische doeleinden. Daarnaast geven wij de informatie, zoals persoonsgegevens, door aan onze partner(-s) welke uw overeenkomst uit gaat voeren. Meer informatie over privacy, kunt u nalezen in ons privacy statement.

Boekingen en boekingsbevestiging Op het moment dat u alle benodigde gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de offerte- en daarmee de algemene voorwaarden, gaan wij de boeking in gang zetten. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleent.
De boeking wordt definitief wanneer wij de term “boekings bevestiging” hanteren.
Of de boeking wordt definitief wanneer wij groen licht hebben gegeven tot het voldoen van de betaling, zoals vermeld op de factuur. Vanaf dat moment hanteren wij ook de term boeking bevestiging.
Vanaf het moment dat groen licht is gegeven voor betaling/ de factuur is gestuurd, is de boeking definitief en is er dus sprake van een definitieve boeking die niet meer kosteloos kan worden geannuleerd. Houdt er dus rekening mee dat een annulering van een reservering nooit kosteloos is. Lees hierover meer in onderdeel K – Annulering EN IN HET ONDERDEEL OVER CORONA (EDIT JULI 2020).

Wanneer betaling niet binnen de betalingstermijn -zoals aangegeven in mail/ factuur- kan geschieden door de klant, behoudt BOBBYWASHERE zich het recht om de boeking te annuleren ook als hiervoor de boeking reeds bevestigd is. Voor overige informatie zie onderdeel betalingen & het onderdeel over overige aansprakelijkheid. Wanneer BOBBYWASHERE geen betaling of bewijs van de betalingsopdracht heeft ontvangen binnen de gestelde termijn, behoud BOBBYWASHERE zich het recht om de definitieve boeking te annuleren.

De boeking is afgerond, wanneer de (aan-)betaling is ontvangen / wanneer het bewijs van betaling is ontvangen.

Met het doen van een boeking(-aanvraag) geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van deze boeking.

Persoonsgegevens worden door BOBBYWASHERE en de betrokken partner(-s) verwerkt. Je kunt hierover meer lezen in ons privacy statement. Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een kitesurf les, dan sturen wij de gegevens zoals naam en e-mailadres door naar diegene die de kiteschool beheert.

Voor de boeking hebben wij dus altijd tijdig uw informatie nodig, ten minste volledige namen, e-mail adres en telefoonnummer. U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijk en geestelijke toestand en die over de door u aangemelde reiziger(s) die van invloed of belang kunnen zijn voor het goed uitvoeren van de diensten door onze partner(-s). Wanneer u in deze informatieplicht tekort schiet, kan dit gevolgen hebben voor de reis. Eventuele hiermee gemoeide kosten, worden bij u in rekening gebracht.

Indeplaatsstelling is mogelijk voor een boeking, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden. U kunt uzelf door een ander laten vervangen wanneer u dit tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek doet en alle gevraagde gegevens tijdig worden doorgegeven. Uzelf en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, de toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging. Op uw verzoek maken we de kosten inzichtelijk.

Aansprakelijkheid Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt).

Minderjarigen Door het maken van de boeking verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben gekregen van ouders en/of voogden.

Boeking wijzigen Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek het één en ander wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Voor iedere wijziging worden €25,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten. De boeking kan gewijzigd worden door de partner(-s) of door BOBBYWASHERE wanneer de wijziging onbeduidend is en deze op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig op de hoofdboeker over is gebracht. Deze wijziging kan dan niet worden afgewezen.

Annulering Een annulering dient schriftelijk binnen 3 dagen, na de gebeurtenis waardoor de reis geheel (of gedeeltelijk) wordt geannuleerd, te worden gemeld. Houdt er rekening mee dat een annulering (vrijwel) nooit kosteloos verloopt. Alleen indien u zelf een annuleringsverzekering hebt afgesloten bij een verzekeraar zoals sportzeker én bij een geldige reden, heb je recht op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom bij uw verzekeraar. BOBBYWASHERE kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.

Wanneer er sprake is van een definitieve boeking (zie F boekingen) kan een annulering tot 90 dagen voor vertrek kosteloos plaatsvinden. 90 tot 45 dagen voor vertrek 50% vergoeding. Bij annulering bij een vertrek korter dan 45 dagen zullen wij de volledig reissom in rekening brengen.

Lees de informatie over de maatregelen die onze partners nemen omtrent het nieuwe Corona virus in de FAQ & bovenaan deze pagina bij algemene voorwaarden. Hier staat onder meer het volgende:
Onder deze zeer bijzondere omstandigheden kan redelijkerwijs niet veracht worden dat de reissom in alle gevallen wordt terugbetaald, wel wordt er gewerkt met vouchers en/ of uitstellen vakantie. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden insolventie van de partij die de overeenkomst (of een deel daarvan) uit gaat voeren. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

Betalingen De betaling moet binnen 48 uur na het versturen van de factuur (en eventuele betaal-link) worden voldaan, tenzij anders aangegeven in mail of op factuur. Als bewijs van betaling, dient er een betalingsbewijs doorgegeven te worden in de vorm van een print-screen en/ of een ‘message SWIFT’ code waarmee de betaling getraceerd kan worden.

De eventuele overige betaling geschiedt op locatie, hiervoor is de hoofdboeker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Per e-mail ontvang je informatie over wijze van betaling.

Na betaling kunnen wijzigingen niet meer zomaar worden doorgevoerd (zie onderdeel boeking wijzigen).

Indien je niet tijdig betaalt, ben je mogelijk over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente wordt bekend gemaakt door ons aan de hoofdboeker. Indien er geen betaling plaatsvindt, volgen er betalingsherinneringen. We hebben bij niet-tijdig betalen het recht om de definitieve boeking te annuleren. De buitengerechtelijke kosten die gemoeid zijn bij het versturen van een aanmaning bedragen 15% over het gefactureerde bedrag bij een bedrag tot €2.500 en 5% over een bedrag tot €5.000. We kunnen in uw voordeel afwijken van de bovengenoemde percentages.

Een openstaande betaling -bijvoorbeeld resterende reissom na aanbetaling- dient altijd te worden voldaan, ook wanneer de reis om wat voor reden dan ook gedeeltelijk of geheel niet plaats heeft kunnen vinden.

Afkoelingsperiode BOBBYWASHERE wijst u erop dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde  ́afkoelingsperiode ́, die in de wet  ́kopen op afstand ́ wordt genoemd, is niet van toepassing op onze boekingen.

Eigen risico en wangedrag

Het is de klant, deelnemer / boeker, bekend dat aan het deelnemen aan de (kitesurf-)activiteiten of services als arrangementen en kitesurf-reizen/vakanties risico’s zijn verbonden. Boeken en deelname geschiedt ten alle tijden volledig op eigen risico. De deelnemer kan de organisatie / aanbieder niet aansprakelijk stellen voor schade in die welke vorm en door welke oorzaak dan ook is ontstaan. Wangedrag Bij wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie of het personeel van de desbetreffende locatie, kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan de (kitesurf) arrangementen zonder teruggave van (een deel van) de reissom. Zoiets is ter beoordeling van het personeel van de desbetreffende locatie en BOBBYWASHERE.

Reisvoorbereiding Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dient je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Je dient dit zelf uit te zoeken. Je bent dus verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie over paspoorten en visa verplichten. Ook ben je verantwoordelijk om zelf tijdig voor vertrek na te gaan, of de verkregen informatie intussen niet gewijzigd is. Informatie op onze website kan daarbij helpen, bijvoorbeeld doordat u er links van overheidwebsites kunt vinden. Ook kunnen wij helpen met het uitzoeken van aspecten rondom vaccinaties en reisverzekeringen. Let op: U bent zelf (eind-)verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding zoals vaccinatie en (reis-)verzekering. Dus: Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u altijd bij de ambassade van het land waar u heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig heeft. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid. BOBBYWASHERE kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Hulp en bijstand BOBBYWASHERE biedt binnen hun mogelijkheden redelijkerwijs hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. De hulp bestaat uit informatie en advies over medische diensten en autoriteiten. Zijn de moeilijkheden toe te schrijven aan nalatigheid of opzet van de bij deze boeking gemoeide reiziger(s), dan komen de eventuele gemaakte kosten op de rekening van de hoofdboeker.

Schade De reiziger is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de reiziger aan zichzelf of aan derden is toegebracht. Ook is de reiziger ten alle tijden aansprakelijk voor schade toegebracht aan het terrein of eventueel aanwezige begroeiing en meubilair.

Lessen (services) De wind/ kitesurf (SUP/ Wakeboard/ Yoga etc.) lessen welke door ons gereserveerd, worden alleen uitgevoerd tijdens veilige omstandigheden. Dit is ter beoordeling aan het personeel van de partner(-s) en betrokken derden partijen. Wanneer de omstandigheden niet in orde zijn, en de lessen worden gecanceld, dan zal waar mogelijk een alternatief geboden worden conform de algemene voorwaarden van onze partner(s) en eventuele betrokken derden partijen.

BOBBYWASHERE kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het niet plaats kunnen vinden van services zoals lessen. Kitesurfles alternatief kan bijvoorbeeld zijn: Waterstart oefenen achter de 2.0 wakeboard kabel of Surflessen. Wanneer de reiziger (klant) dit niet wil, moet hij / zij (of de hoofdboeker) dit zelfstandig aangeven waarna er (aan het einde van de vakantie) indien mogelijk en passend binnen de voorwaarden en werkwijze van de uitvoerend partner, een voucher uitgereikt wordt door de partner voor de openstaande lesuren. Een dergelijke voucher is doorgaans 1 jaar geldig en niet overdraagbaar naar andere personen.

Overige aansprakelijkheid BOBBYWASHERE dient de boeking expliciet te bevestigen. Bijvoorbeeld door het sturen van een factuur en/of te spreken over boekings bevestiging. De volledige algemene voorwaarden alsmede de voorwaarden van onze partners(-s) zijn ten alle tijden van toepassing. BOBBYWASHERE is niet aansprakelijk voor gegevens die onjuist zijn doorgegeven door de hoofdboeker, evenzo is BOBBYWASHERE niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten, wijzigingen en kosten die zijn ontstaan als gevolg van het toesturen van onjuiste en / of onvolledige gegevens. Gegevens zoals in e-mails verstrekt, dienen altijd door de klant zelf op juistheid gecontroleerd te worden.

BOBBYWASHERE is niet aansprakelijk voor wijzigingen, mankementen en tekortkomingen van de vervoerders, vliegtuigmaatschappij(-en) en luchthavens, zoals overboekingen, vertragingen en schade aan bagage.

Wees ten alle tijden op tijd aanwezig en regel op tijd de juiste documenten zoals visum en een paspoort welke lang genoeg geldig is.
BOBBYWASHERE is niet verantwoordelijk voor de diensten van onze partners voor visum en vliegtickets. De algemene voorwaarden van deze partners zijn ten alle tijden van toepassing, wanneer u (ook) gebruik heeft gemaakt van deze dienst of diensten.

Berichten dienen altijd met zorg te worden behandeld en gegevens dienen door alle partijen vertrouwelijk te worden behandeld naar opdracht van BOBBYWASHERE en onze partner(-s). De algemene voorwaarden van eventuele betrokkenen luchtvaartmaatschappijen/ externe boekingssites voor vliegtickets, de algemene voorwaarden van onze partner(-s) en die van eventuele derden betrokken partijen zijn ten alle tijden van toepassing, net als de algemene voorwaarden van BOBBYWASHERE